مرتضی عنابستانی - اصول موفقیت و کامیابی
سرمایه آدمی برای هر کار ذهن زیباست
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


با سلام به وبسایت رسمی شرکت آی تی مور morteziano خوش آمدید . ازاینکه لحظاتی از وقت خود را به ما اختصاص داده اید بسیار سپاسگذاریم . امید است اطلاعات موجود در این سایت برای شما دوست عزیز مفید واقع شود
morteziano@gmail.com
مرتزیانو
مرتضی عنابستانی

مدیر وبلاگ : مرتضی عنابستانی
نظرسنجی
دوست داری الان چه کسی را ببینید؟چهره خوانی و تشخیص شخصیت افراد

چهره خوانی, فال و طالع بینی

چهره خوانی : چـهره خـوانـی به این مـعـنـا است که شما فـقــط با با نگاه کردن به صورت اشخاص پی بـه خـصـوصـیات اخلاقی و شخصیتی او ببرید.

 

چـهره خـوانـی توسـط مردم در اعصار مختلف انجام شده است و شـناخـتـن افراد تنها از روی خصوصـیات ظـاهـری آنها مساله بسیار جالبی است ، نـکات ظـریف و دقیـق وپیچیدگی های بسیاری در علـم چـهـره خـوانـی وجـود دارد ولی من در اینجا به بیان نکات اصلی تر و مهمتر آن بسنده میکنم.

 

بشر در طول قرون متمادی سعی نموده تا با پیوند زدن خصـیصـه هـای صـورت افـراد بـه ویژگیهای شخصیتی، متوجه افکار و درون دیگران شود ، با گـذشـت سـالها علم چهره شناسی نیز گسترش یافته و به شاخه های مختلف تقسیم میشود.

 

نمونه هایی از علوم چهره خوانی عبارتند از : متوپوسکپی : علم پی بردن به درون آدمی از روی خطوط روی پیشانی ؛ فرنولوژی : علم جمجمه خوانی و مطالعه طرز تشکیل جمجمه  ؛ فیزیـوگـنومی یا عـلم چـهره شـنـاسی ، موضوعی است که به آن خواهیم پرداخت ؛ این علم به ما می آموزد که چگونه از روی چهره افراد پی به شخصیت آنها ببریم.

 

امروزه دانشمندان به چنین علومـی ، شـبـه علـوم اطـلاق کرده و بـهای زیـادی بــه آن نمیدهند و هـمانند عـلومی مانـنـد طالع بـینی به آنها مینگرند یعنی علوم اثبات نشده ولی بیضرر ! با این وجود هنوز بسیاری از مردم چهره خوانی را راهی مطمئن برای قضاوت در مورد افراد میدانند.

 

چیزی که اهمیت دارد این اسـت کـه چـهره را بصورت کامل و دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و تا رسیدن به همه حقایق از قضاوتهـای شـتابزده اجتناب کنید ؛ زیرا اثر مثبت یک قسمت از چهره میتواند اثر منفی قسمت دیگر را خنثی نماید.

 

بررسی فرم و شکل صورت
صورت دراز و کشیده : افرادی که دارای چنین صورتی هستند عموما" دارای صـبر و تحمل زیاد بوده و توانایی حل مشکلات در آنها بیشتر است ؛ جـذابـیـت و خوش ترکیب بودن افراد با چنین صورتی نشانگر این است که آنها معمولا کارهای خـود را نـیـمـه تمام رها نکرده و عادت به انجام امور بطور کامل دارند.

 

صورت گرد : این شکل دلالت بر امیدواری و زنده دلی و انرژی دارد و اینگونه افراد میتـوانند اتاقی دلگیر و ساکت را به بمبی از خنده و شادی تبدیل کنند.

 

صورت پهن : اینگونه اشخاص بردبار و مهربان بوده و معمولا افراد روشنفکری میباشند.

 

صورت چهارگوش : اینگونه اشخاص طرفدار استقلال فردی و فردگرایی اند ، انها سخت کوشند و بـرای دسـتـیـابی بـه آرزوها تلاش میکنند ، زیرکی و فعال بودن از ویژگیهای این افراد محسوب میشود.

 

بررسی شکل پیشانی
پیشانی صاف : کسانیکه که دارای خطوط در پیشانی نیستـنـد افـرادی اندیشمند و همیشه در حال تفکر میباشند و در تصمیم گیریها سریع و منطقی عمل مینمایند.

 

پیشانی چروکیده : وجود خطوط در سطح پیشانی نشان میدهد که ایـن افراد به سرعت هیجان زده و احساساتی شده و سریع آشفته و پریشان حال میگردند.

 

بررسی فرم چشم ها
رمانها، داستانها و اشعار بسیار زیادی در مورد چشم و ارتباط آن با خصوصیات روحی و روانی انسان نوشته شده است ؛ چشمها هیچ گاه دروغ نمیگویند و  بیانگر احساس درونی و واقعی ما میباشند.

 

اضطراب : اگر بین عنبیه و پـلک پـایینی هـر دو چشم مـقداری سفیدی وجود داشت، آن شخص انسانی مضطرب و نگران است.

 

تندخویی : اگر بالای عنبـیه بخشی سفید رنگ وجود داشت علاوه بر استرس نشان گر تندخویی و پرخاشگری در فرد است.

 

روان پریشی : چنـانچه دور تا دور عنبیه را سفیدی فرا گرفته باشد و چسم در وسط قرار گیرد نشانگر عدم تعادل و پایداری روحی و روانی فرد خواهد بود.

 

شادی : وجـود خـطوط کـوچـک در خـارج از چـشم ها حاکی از خنده رویی و شاد بودن فرد میباشد.

 

بررسی شکل ابروها
ابرو صاف : صافی و مستقیمی ابروها نشانگر اندیشه ، تفکر و ایده گرایی فرد میباشد.

 

ابرو کمانی : افرادی که دارای ابروهای خمیده و کمانی هسـتند از حـکایـت ها و داسـتـانـهـای واقعی لذت میبرند و افرادی مهربانند.

 

ابرو باریک : اینگونه افراد معمولا دارای اعتماد به نفس اندکی میباشند بخصوص اگر ابـروی آنها بجز باریکی، بالا و گرد نیز باشد.

 

ابرو پیوسته : پیوستگی ابروها نشانگر این است که فرد دائما" در حال تفکر و اندیشـه بـوده و ایده های جالبی در سر دارد.

 

بررسی پلک ها ، پشت چشم
پشت چشم یا پلک کوچک : اگر فاصـله بـین بالای پلک و مژه کم باشد بیانگر اسـتقلال فرد میباشد و اینکه آن فرد حتی ممکن است بصورت ارادی خودش را به دیگران نزدیک نکند.

 

پشت چشم یا پلک بلند : بلند بودن پلک دلالت بر وابستگی شدید فرد به دیگران و نزدیکان دارد.

 

بررسی فرم بینی
بینی کوچک : گفته میشود اشـخاصی که بـیـنی کـوچـک دارنـد ذاتـا" افـرادی ضعیف و اغلب غیرقابل اتکاء بوده و در تصمیم هایشان استوار و ثابت قدم نمیباشند.

 

بینی بزرگ : بزرگی بینی نشانه ابتکار و عزم و اراده میباشد و یک شـخصـیت استوار و قـوی که اثرش را در همه جا برجای خواهد گذاشت.

 

بینی تیز : تیز بودن نوک بینی نشانگر این است که فرد خود را مقید به رعـایـت آداب و رسـوم ندانسته و با اطرافیان براحتی برخورد میکند ؛ ایـنگونه افراد خـود را بـاور داشـتـه و بی باکانه و متهورانه خود را به دیگران نزدیک میکنند.

 

بینی عقابی : خودخواهی، دودلی و حساس بودن از جمله ویژگی های کسانی است که دارای چنین بینی میباشند.

 

بررسی فرم گوش ها
گوش کوچک : کوچکی گوش نشانه تزلزل و احساس نا امنـی در افـراد اسـت ، هر چند اینگونه افراد میدانند که چه میخواهند و معمولا" سخت کوش و کاری هستند.

 

گوش بزرگ و دراز : این قبیل افراد معمـولا انـعـطاف پـذیـر نـبـوده و به سـختی آرام و بی خیال میشوند.

 

گوش پرمو : افرادی که دارای گوشهایی پرمو هـستند مـعـمـولا وسـواسـی و نـکـته بین بوده و وقت زیادی را برای چیزهای بی اهمیت تلف میکنند.

 

بررسی فرم گونه ها
گونه برجسته : برجسـتـگی گـونه نشـانگر قـدرت، انـرژی و اعـتماد بنفس است و کسانی که دارای گـونه بـرجسته اند تمایل بیشتری برای پذیرفتن اشتباهات دیگران دارند.

 

گونه گود : علاوه بر جذابیت و زیبایی دلیلی بر خوش مشربی و سازگاری فرد میباشد.

 

بررسی فرم چانه و فک
فک چهارگوش : افـراد با فـک چـهار گـوش انـسانهای تـسخیر ناپذیر و سرکش میباشند و توانایی تبدیل رویاهایشان به واقعیت را دارند.

 

چانه برآمده : اینگونه افراد، اشـخاصی خودستـا بوده و تصـور میکنند هیچ چیزی جز خود آنها اهمیت ندارد و جز خودشان حرف کس دیگری را قبول نداشته و خود را عقل کل میدانند.

 

بررسی فرم لب ها
لب قلوه ای : لب های قلوه ای علاوه بر زیباتر نمودن صورت نشانه بخشش و گشاده دستی میباشد و معمولا اینگونه افراد تمایل دارند در مورد خودشان صحبت و گفتگو کنند.

 

لب نازک : نازک بودن لب بیانگر خویشتن گرایی ذاتی در اشخاص است و این افراد به نسبت دیگران احساسات کمتری از خود نشان میدهند.

 

لب بالایی نازک و لب پایینی قلوه ای : نشانه این است که فردی متـقـاعد کنـنـده و مـجاب کننده میباشد.
منبع:falgoo.net

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
مرتضی عنابستانی
یکشنبه 29 تیر 1393
چهارشنبه 7 اسفند 1398 06:50 ق.ظ
drug rehab centers that take medicaid in florida drug abuse awareness http://www.residential-drug-treatment-centers.drugrehabssr.com alcohol rehab connecticut treatment of native american
جمعه 25 مرداد 1398 03:00 ق.ظ
<a href="http://www.kalraslan.com/designer-flower-girl-dresses-2015-dressh">designer flower girl dresses 2015</a> <a href="http://www.stumptowninfo.com/river-island-navy-floral-tapestry-skater-dress-dressh">river island navy floral tapestry skater dress</a> <a href="http://www.umuttekelbayi.com/express-floral-midi-dress-dressh">express floral midi dress</a> <a href="http://www.dylanhassinger.net/light-blue-floral-print-dress-dressh">light blue floral print dress</a> <a href="http://www.freizeittrend.com/lipsy-floral-print-pencil-dress-next-dressh">lipsy floral print pencil dress next</a> <a href="http://www.hauntmaven.net/target-blue-floral-maxi-dress-dressh">target blue floral maxi dress</a>
floral dresses bhs http://www.patrickmbutler.net/floral-dresses-bhs-dressh
دوشنبه 14 مرداد 1398 06:48 ق.ظ
<a href="http://www.ave-koeln.net/lipsy-black-sheer-floral-top-bodycon-dress-dressh">lipsy black sheer floral top bodycon dress</a> <a href="http://www.bigcbigcard.com/debenhams-red-floral-dress-dressh">debenhams red floral dress</a> <a href="http://www.schildgen.net/floral-print-dresses-for-wedding-guest-dressh">floral print dresses for wedding guest</a> <a href="http://www.awffull.net/michelle-keegan-floral-dress-lipsy-dressh">michelle keegan floral dress lipsy</a> <a href="http://www.jbsbruxelles.com/next-navy-floral-dress-dressh">next navy floral dress</a> <a href="http://www.scogblog.net/kimchi-blue-floral-skater-dress-dressh">kimchi blue floral skater dress</a>
[url=http://www.sasaetai.com/floral-dress-oasis-dressh]floral dress oasis[/url]
دوشنبه 14 مرداد 1398 06:48 ق.ظ
<a href="http://www.festadoano.com/white-floral-flared-dress-debenhams-dressh">white floral flared dress debenhams</a> <a href="http://www.mosesbodyshop.net/sherri-hill-2-piece-blue-floral-dress-dressh">sherri hill 2 piece blue floral dress</a> <a href="http://www.powersellingmom.net/river-island-yellow-floral-dress-dressh">river island yellow floral dress</a> <a href="http://www.bursagti.com/yellow-floral-dress-online-dressh">yellow floral dress online</a> <a href="http://www.mrmpageantgowns.net/jessica-howard-floral-jacket-dress-dressh">jessica howard floral jacket dress</a> <a href="http://www.pricespotter.net/debenhams-pale-green-floral-wrap-dress-dressh">debenhams pale green floral wrap dress</a>
[url=http://www.hanayaflowers.com/gucci-green-floral-dress-dressh]gucci green floral dress[/url]
دوشنبه 14 مرداد 1398 06:48 ق.ظ
<a href="http://www.eldiadeitalia.com/express-watercolor-floral-dress-dressh">express watercolor floral dress</a> <a href="http://www.helpforaspen.com/river-island-pink-floral-bodycon-dress-dressh">river island pink floral bodycon dress</a> <a href="http://www.mallgame.net/topshop-floral-dress-cold-shoulder-dressh">topshop floral dress cold shoulder</a> <a href="http://www.metalinquisition.net/is-it-ok-to-wear-a-floral-dress-to-a-wedding-dressh">is it ok to wear a floral dress to a wedding</a> <a href="http://www.lapakhoki.com/girl-in-floral-dress-dressh">girl in floral dress</a> <a href="http://www.matthewstone.net/floral-dress-resort-dressh">floral dress resort</a>
[url=http://www.bringribben.com/vintage-floral-dress-asos-dressh]vintage floral dress asos[/url]
دوشنبه 14 مرداد 1398 06:47 ق.ظ
<a href="http://www.combankltd.net/floral-print-knit-dress-forever-21-dressh">floral print knit dress forever 21</a> <a href="http://www.tunnelcity.net/white-floral-dress-forever-21-dressh">white floral dress forever 21</a> <a href="http://www.compositeweb.net/white-floral-lace-bodycon-dress-dressh">white floral lace bodycon dress</a> <a href="http://www.tvbkorea.net/flower-girl-dresses-online-cheap-dressh">flower girl dresses online cheap</a> <a href="http://www.cosmonet.net/floral-dresses-online-shopping-india-dressh">floral dresses online shopping india</a> <a href="http://www.txmed.net/flower-dresses-tulle-dressh">flower dresses tulle</a>
[url=http://www.associazioneagape.net/asos-blue-floral-tea-dress-dressh]asos blue floral tea dress[/url]
سه شنبه 4 تیر 1398 12:58 ق.ظ
<a href="http://www.swingergroup.com/houston-astros-mlb-team-linen-9twenty-cap-hath">houston astros mlb team linen 9twenty cap</a> <a href="http://www.bluelakebooks.com/nike-kobe-12-for-verkauf-michigan-trainersce">nike kobe 12 for verkauf michigan</a> <a href="http://www.lideresworld.com/frau-adidas-neo-lazy-gr%C3%BCn-wei%C3%9F-schuhek">frau adidas neo lazy gr眉n wei脽</a> <a href="http://www.navixstream.com/nike-huarache-negro-verde-rosado-scarpef">nike huarache negro verde rosado</a> <a href="http://www.clarinblogs.com/jordan-3-sort-lilla-volt-kurpesb">jordan 3 sort lilla volt</a> <a href="http://www.telecomcierge.com/mizuno-volleybtodas-zapatos-azul-and-amarillo-zapatosk">mizuno volleybtodas zapatos azul and amarillo</a>
jbsbruxelles http://www.jbsbruxelles.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:13 ق.ظ
<a href="http://www.apocoplay.net/floral-dress-at-kohls-dressh">floral dress at kohls</a> <a href="http://www.radnorshire.net/juniors-formal-floral-dresses-under-100-dressh">juniors formal floral dresses under 100</a> <a href="http://www.tokhasan.com/floral-print-maxi-dresses-online-india-dressh">floral print maxi dresses online india</a> <a href="http://www.applereitsix.net/long-sleeve-floral-dress-boutique-dressh">long sleeve floral dress boutique</a> <a href="http://www.larosepalmer.com/vintage-floral-dresses-online-dressh">vintage floral dresses online</a> <a href="http://www.rainawater.net/lipsy-2in1-floral-dress-dressh">lipsy 2in1 floral dress</a>
kate spade floral dress 2014 http://www.bildungsallianz.net/kate-spade-floral-dress-2014-dressh
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:13 ق.ظ
<a href="http://www.coderthetyler.com/floral-dress-backless-dressh">floral dress backless</a> <a href="http://www.phoneed.net/floral-fit-and-flare-dress-miss-selfridge-dressh">floral fit and flare dress miss selfridge</a> <a href="http://www.xperlink.net/plus-size-lace-cocktail-dresses-uk-dressh">plus size lace cocktail dresses uk</a> <a href="http://www.photodose.net/floral-dresses-summer-2014-dressh">floral dresses summer 2014</a> <a href="http://www.sadnauka.com/cheap-floral-bodycon-dresses-dressh">cheap floral bodycon dresses</a> <a href="http://www.zeenalavey.net/tight-long-sleeve-floral-dress-dressh">tight long sleeve floral dress</a>
modest floral dresses for women http://www.applereitsix.net/modest-floral-dresses-for-women-dressh
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:12 ق.ظ
<a href="http://www.bradleykountryacres.net/asos-floral-maxi-dress-with-sleeves-dressh">asos floral maxi dress with sleeves</a> <a href="http://www.ciaodearborn.com/express-white-floral-dress-dressh">express white floral dress</a> <a href="http://www.ferrago.net/asos-mint-green-floral-dress-dressh">asos mint green floral dress</a> <a href="http://www.heslaatours.com/coral-floral-dress-shoes-dressh">coral floral dress shoes</a> <a href="http://www.prostekrasna.com/floral-velvet-dress-fabric-dressh">floral velvet dress fabric</a> <a href="http://www.altharmony.com/ted-baker-pink-dress-2015-dressh">ted baker pink dress 2015</a>
next white floral dress http://www.watersorb.net/next-white-floral-dress-dressh
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:47 ق.ظ
<a href="http://www.gokcenotoboya.com/wrap-dresses-dressh">wrap dresses</a> <a href="http://www.hagemannlaw.com/next-floral-dress-review-dressh">next floral dress review</a> <a href="http://www.katymissouri.com/barbie-floral-dress-dressh">barbie floral dress</a> <a href="http://www.lepenequet.com/stretchy-mini-floral-dresses-dressh">stretchy mini floral dresses</a> <a href="http://www.reinigungbern.com/denim-dress-with-floral-skirt-dressh">denim dress with floral skirt</a> <a href="http://www.toddystewart.com/smart-casual-floral-dress-dressh">smart casual floral dress</a>
floral wedding dresses 2015 http://www.teamoxia.com/floral-wedding-dresses-2015-dressh
سه شنبه 28 خرداد 1398 12:54 ب.ظ
<a href="http://www.sofakolle.com/maschio-salomon-fell-raiser-rosso-viola-foota">maschio salomon fell raiser rosso viola</a> <a href="http://www.tomsavagetrio.com/nike-air-max-87-s%C3%B8lv-sort-runninga">nike air max 87 s酶lv sort</a> <a href="http://www.hopeforcinema.com/nike-free-3.0-v5-l%C3%B8ping-sko-svart-up-scarpef">nike free 3.0 v5 l酶ping sko svart up</a> <a href="http://www.pusulagelisim.com/adidas-superstar-80s-nero-shearling-exclusive-runningf">adidas superstar 80s nero shearling exclusive</a> <a href="http://www.ndtkalashop.com/nike-alle-schwarz-stefan-janoski-schuhei">nike alle schwarz stefan janoski</a> <a href="http://www.isgmembers.com/toronto-raptors-ovo-hat-hath">toronto raptors ovo hat</a>
larastart http://www.larastart.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 12:54 ب.ظ
<a href="http://www.vfwcompanies.com/adidas-neo-campus-bl%C3%A5-svart-foota">adidas neo campus bl氓 svart</a> <a href="http://www.albertlysenko.com/air-jordan-retro-1-arancia-gituttio-runningd">air jordan retro 1 arancia gituttio</a> <a href="http://www.cliquism.com/cam-newton-stitched-blue-jersey-nflh">cam newton stitched blue jersey</a> <a href="http://www.gemzona.com/nike-air-max-2019-jade-verde-negro-zapatosh">nike air max 2019 jade verde negro</a> <a href="http://www.ncshoch.com/nike-cortez-herre-r%C3%B8d-rocks-2016-scarpea">nike cortez herre r酶d rocks 2016</a> <a href="http://www.stepmompics.com/green-cincinnati-reds-hat-hati">green cincinnati reds hat</a>
wiminfest http://www.wiminfest.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 12:53 ب.ظ
<a href="http://www.tvpropria.com/adidas-crazylight-boost-gr%C3%BCn-silber-chaussuresa">adidas crazylight boost gr眉n silber</a> <a href="http://www.cvpekerjaan.com/nike-air-max-90-prem-tape-svart-bl%C3%A5-runnig-foota">nike air max 90 prem tape svart bl氓 runnig</a> <a href="http://www.onoglobal.com/zx-750-wv-sort-gul-runningd">zx 750 wv sort gul</a> <a href="http://www.tvbrandenburg.com/best-milwaukee-bucks-jersey-nflh">best milwaukee bucks jersey</a> <a href="http://www.coderthetyler.com/mujer-air-max-2016-premium-azul-verde-rosado-amarillo-zapatosh">mujer air max 2016 premium azul verde rosado amarillo</a> <a href="http://www.sadnauka.com/air-jordan-future-low-rot-dead-rotemption-scarpea">air jordan future low rot dead rotemption</a>
thebedguide http://www.thebedguide.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 12:46 ق.ظ
<a href="http://www.bazicloob.com/nike-kobe-9-low-for-kvinder-brazil-skoh">nike kobe 9 low for kvinder brazil</a> <a href="http://www.malatyabolge.com/hommes-nike-kobe-13-arancia-scarpei">hommes nike kobe 13 arancia</a> <a href="http://www.impeachjohn.com/nike-air-max-tutti-rosso-femminile-scarpej">nike air max tutti rosso femminile</a> <a href="http://www.dafuqstory.com/new-york-yankees-jersey-derek-jeter-nflh">new york yankees jersey derek jeter</a> <a href="http://www.liberezmoi.com/coach-crossgrain-city-zip-top-tote-coachh">coach crossgrain city zip top tote</a> <a href="http://www.scrutinit.com/adidas-tubular-runner-triple-bianca-scarpei">adidas tubular runner triple bianca</a>
followjacker http://www.followjacker.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 02:52 ب.ظ
<a href="http://www.losvalenzuela.com/used-floral-dress-womens-dressh">used floral dress womens</a> <a href="http://www.redrockrose.com/flower-dresses-ivory-dressh">flower dresses ivory</a> <a href="http://www.renightmare.com/floral-dress-with-slits-dressh">floral dress with slits</a> <a href="http://www.scrutinit.com/floral-cap-sleeve-cocktail-dress-dressh">floral cap sleeve cocktail dress</a> <a href="http://www.topibundle.com/topshop-digital-floral-dress-dressh">topshop digital floral dress</a> <a href="http://www.xaviersarrate.com/wallis-black-floral-petite-dress-dressh">wallis black floral petite dress</a>
steilmann floral jersey dress http://www.blockboymusic.com/steilmann-floral-jersey-dress-dressh
جمعه 17 خرداد 1398 09:23 ب.ظ
<a href="http://www.maninatravel.com/nike-roshe-run-speckle-r%C3%B8d-gull-foota">nike roshe run speckle r酶d gull</a> <a href="http://www.aroundbalkans.com/air-jordan-5-blau-runningd">air jordan 5 blau</a> <a href="http://www.taxrightllc.com/nfl-pittsburgh-steelers-color-rush-limited-antonio-brown-mens-football-jersey-nflh">nfl pittsburgh steelers color rush limited antonio brown mens football jersey</a> <a href="http://www.dlxcommerce.com/hommes-nike-air-max-98-naranja-zapatosh">hommes nike air max 98 naranja</a> <a href="http://www.wheelsongs.com/air-max-tailwind-8-for-vendita-craigslist-scarpea">air max tailwind 8 for vendita craigslist</a> <a href="http://www.asksohbetim.com/clemson-bucket-hat-hati">clemson bucket hat</a>
tokhasan http://www.tokhasan.com/
جمعه 17 خرداد 1398 09:22 ب.ظ
<a href="http://www.curveshampton.com/nike-sb-stefan-janoski-max-noir-blanc-von-nike-sb-game-runninga">nike sb stefan janoski max noir blanc von nike sb game</a> <a href="http://www.jcvindreau.com/adidas-neo-ventilation-gituttio-argento-scarpee">adidas neo ventilation gituttio argento</a> <a href="http://www.weinhefe.com/nike-cortez-kinder-wei%C3%9F-orange-runningg">nike cortez kinder wei脽 orange</a> <a href="http://www.fboagropec.com/nike-air-presto-arctic-orange-gelb-schuhei">nike air presto arctic orange gelb</a> <a href="http://www.kikoyboy.com/houston-astros-new-era-mlb-fall-shades-9fifty-snapback-cap-hath">houston astros new era mlb fall shades 9fifty snapback cap</a> <a href="http://www.giraprendi.com/air-jordan-3-nero-cemaschiot-og-trainersce">air jordan 3 nero cemaschiot og</a>
navixstream http://www.navixstream.com/
جمعه 17 خرداد 1398 07:40 ب.ظ

What i don't realize is actually how you are now not actually a lot more well-preferred than you might be right now. You're very intelligent. You understand thus significantly with regards to this topic, made me in my view consider it from so many numerous angles. Its like women and men are not involved except it's something to do with Lady gaga! Your own stuffs excellent. Always handle it up!
شنبه 11 خرداد 1398 07:54 ق.ظ
<a href="http://www.jerfsa.net/country-road-halter-floral-dress-dressh">country road halter floral dress</a> <a href="http://www.fetison.com/designer-floral-maxi-dresses-dressh">designer floral maxi dresses</a> <a href="http://www.handykontakte.net/vintage-black-floral-dress-dressh">vintage black floral dress</a> <a href="http://www.jgeinc.net/purple-rose-floral-collage-on-cream-tea-dress-dressh">purple rose floral collage on cream tea dress</a> <a href="http://www.neffloot.com/baroque-floral-dress-oasis-dressh">baroque floral dress oasis</a> <a href="http://www.varisofttech.com/floral-dress-with-riding-boots-dressh">floral dress with riding boots</a>
sims 3 floral dress http://www.karlisteffy.com/sims-3-floral-dress-dressh
شنبه 11 خرداد 1398 07:53 ق.ظ
<a href="http://www.daddeaze.com/guess-baja-floral-dress-dressh">guess baja floral dress</a> <a href="http://www.debracousins.com/floral-dress-blue-and-green-dressh">floral dress blue and green</a> <a href="http://www.impulsodigital.net/floral-dress-youth-dressh">floral dress youth</a> <a href="http://www.irstdatesgame.com/blue-and-white-floral-dress-fabric-dressh">blue and white floral dress fabric</a> <a href="http://www.lamtalia.net/flower-girl-dresses-canada-ottawa-dressh">flower girl dresses canada ottawa</a> <a href="http://www.halltarifh.com/can-a-floral-dress-be-formal-dressh">can a floral dress be formal</a>
long floral dresses vintage http://www.dimaf.net/long-floral-dresses-vintage-dressh
شنبه 11 خرداد 1398 07:53 ق.ظ
<a href="http://www.allstudentshuttle.net/flower-dresses-forever-21-dressh">flower dresses forever 21</a> <a href="http://www.bhcsboosters.com/ultra-pink-floral-lace-dress-dressh">ultra pink floral lace dress</a> <a href="http://www.bluesophy.com/petite-chiffon-floral-dresses-dressh">petite chiffon floral dresses</a> <a href="http://www.denisgoulart.com/2-piece-floral-prom-dress-dressh">2 piece floral prom dress</a> <a href="http://www.eastyorkvet.net/floral-dresses-cold-shoulder-dressh">floral dresses cold shoulder</a> <a href="http://www.allstudentshuttles.net/roberto-cavalli-floral-dress-dressh">roberto cavalli floral dress</a>
floral dress prom dress http://www.northstarcamp.net/floral-dress-prom-dress-dressh
چهارشنبه 8 خرداد 1398 05:02 ب.ظ
<a href="http://www.eisenhards.com/blue-flower-dress-fabric-dressh">blue flower dress fabric</a> <a href="http://www.essodustade.com/floral-dressing-gowns-for-bridesmaids-dressh">floral dressing gowns for bridesmaids</a> <a href="http://www.frugstore.com/floral-dresses-for-a-wedding-guest-dressh">floral dresses for a wedding guest</a> <a href="http://www.partyhubuk.com/floral-dress-kim-kardashian-dressh">floral dress kim kardashian</a> <a href="http://www.prohaarklinik.com/little-mistress-blue-floral-overlay-bodycon-dress-dressh">little mistress blue floral overlay bodycon dress</a> <a href="http://www.unclicprod.com/dorothy-perkins-pink-floral-pencil-dress-dressh">dorothy perkins pink floral pencil dress</a>
blue floral dresses for juniors http://www.mamapjblog.com/blue-floral-dresses-for-juniors-dressh
چهارشنبه 8 خرداد 1398 05:02 ب.ظ
<a href="http://www.yatabase.com/floral-dress-for-races-dressh">floral dress for races</a> <a href="http://www.alexiancancer.com/prada-floral-dress-2013-dressh">prada floral dress 2013</a> <a href="http://www.bandaangatu.com/where-can-i-buy-a-tight-floral-dress-dressh">where can i buy a tight floral dress</a> <a href="http://www.brianrubeo.com/womens-floral-dresses-australia-dressh">womens floral dresses australia</a> <a href="http://www.cheapartsale.com/modest-floral-dress-with-pockets-dressh">modest floral dress with pockets</a> <a href="http://www.darngoodpizza.com/tea-length-floral-bridesmaid-dresses-dressh">tea length floral bridesmaid dresses</a>
m s floral dresses http://www.sandyshands.com/m-s-floral-dresses-dressh
چهارشنبه 8 خرداد 1398 05:02 ب.ظ
<a href="http://www.naturabottega.com/bar-iii-floral-embroidered-a-line-dress-dressh">bar iii floral embroidered a line dress</a> <a href="http://www.vcclassify.com/summer-floral-dress-outfit-dressh">summer floral dress outfit</a> <a href="http://www.ahmztradefx.com/floral-dress-green-dressh">floral dress green</a> <a href="http://www.amrservicio.com/korean-floral-dress-dressh">korean floral dress</a> <a href="http://www.biotechsurvey.com/alice-and-olivia-floral-dress-gossip-girl-dressh">alice and olivia floral dress gossip girl</a> <a href="http://www.claudefremont.com/girls-floral-dress-size-8-dressh">girls floral dress size 8</a>
black floral maxi dress uk http://www.hoyerequip.com/black-floral-maxi-dress-uk-dressh
چهارشنبه 8 خرداد 1398 05:02 ب.ظ
<a href="http://www.bikashskma.com/navy-floral-dress-old-navy-dressh">navy floral dress old navy</a> <a href="http://www.dalemarcell.com/floral-dresses-summer-2014-dressh">floral dresses summer 2014</a> <a href="http://www.ehomeoclinic.com/blue-and-orange-floral-dress-dressh">blue and orange floral dress</a> <a href="http://www.geuwompo.com/ladies-plus-size-floral-dresses-dressh">ladies plus size floral dresses</a> <a href="http://www.inckua.com/guess-rhinestone-floral-print-shift-dress-dressh">guess rhinestone floral print shift dress</a> <a href="http://www.infantocursos.com/forever-21-pink-floral-dress-dressh">forever 21 pink floral dress</a>
floral chiffon formal dress http://www.guntruthers.com/floral-chiffon-formal-dress-dressh
چهارشنبه 8 خرداد 1398 05:01 ب.ظ
<a href="http://www.emissariesbc.com/floral-dresses-summer-2017-dressh">floral dresses summer 2017</a> <a href="http://www.farmsbd.com/next-cream-floral-dress-dressh">next cream floral dress</a> <a href="http://www.hajimeteguide.com/floral-dress-black-tie-dressh">floral dress black tie</a> <a href="http://www.hookupwithher.com/floral-dress-open-shoulder-dressh">floral dress open shoulder</a> <a href="http://www.landvoicepro.com/floral-skater-dress-new-look-dressh">floral skater dress new look</a> <a href="http://www.lumalend.com/floral-dress-sale-uk-dressh">floral dress sale uk</a>
ted baker floral dress midnight navy http://www.kinkfresno.com/ted-baker-floral-dress-midnight-navy-dressh
چهارشنبه 8 خرداد 1398 08:38 ق.ظ
<a href="http://www.longevitysa.net/floral-dress-long-sleeveless-dressh">floral dress long sleeveless</a> <a href="http://www.prmadvantage.com/floral-dresses-at-macy-dressh">floral dresses at macy</a> <a href="http://www.hkyahao.com/floral-dresses-zara-dressh">floral dresses zara</a> <a href="http://www.lonmorris.net/pink-floral-dresses-for-women-dressh">pink floral dresses for women</a> <a href="http://www.matkailuvarkaus.net/floral-summer-dresses-nz-dressh">floral summer dresses nz</a> <a href="http://www.mushigiftpack.com/black-and-hot-pink-floral-dress-dressh">black and hot pink floral dress</a>
urban outfitters green floral dress http://www.joegauntlett.com/urban-outfitters-green-floral-dress-dressh
چهارشنبه 8 خرداد 1398 08:38 ق.ظ
<a href="http://www.autismy.net/zara-white-printed-strappy-dress-dressh">zara white printed strappy dress</a> <a href="http://www.rohanchougule.com/best-shoes-for-floral-dresses-dressh">best shoes for floral dresses</a> <a href="http://www.sattonet.net/zara-floral-mini-dress-dressh">zara floral mini dress</a> <a href="http://www.automotoracing.net/floral-maxi-dress-forever-21-dressh">floral maxi dress forever 21</a> <a href="http://www.savetheastrodome.net/red-floral-dress-long-dressh">red floral dress long</a> <a href="http://www.tgpmusic.com/long-sleeved-floral-dresses-dressh">long sleeved floral dresses</a>
floral dresses urban outfitters http://www.daddeaze.com/floral-dresses-urban-outfitters-dressh
چهارشنبه 8 خرداد 1398 08:38 ق.ظ
<a href="http://www.priverussia.com/zara-spring-floral-dress-dressh">zara spring floral dress</a> <a href="http://www.camxl.net/amazon-long-floral-dresses-dressh">amazon long floral dresses</a> <a href="http://www.coatsfrance.com/floral-dresses-for-plus-size-dressh">floral dresses for plus size</a> <a href="http://www.florantalya.net/floral-skater-dress-malaysia-dressh">floral skater dress malaysia</a> <a href="http://www.intoloo.com/lime-green-floral-dresses-dressh">lime green floral dresses</a> <a href="http://www.kinofrost.com/white-floral-bodycon-dresses-dressh">white floral bodycon dresses</a>
floral tulip dress miss selfridge http://www.sohoartusa.net/floral-tulip-dress-miss-selfridge-dressh
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


پیوند روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای مرتضی عنابستانی - اصول موفقیت و کامیابی محفوظ است
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic